Đóng gói dây chuyền sản xuất tại nhà máy Pepsi

Thông tin dự án

– Tên dịch vụ: Dự án đóng gói – đóng thùng gỗ -đánh đai – phủ bạt xanh cam tại Nhà máy Pepsi

– Địa chỉ:

– Tổng máy đóng gói: 72 máy

– Tổng số lượng kiện: 72 kiện

– Số khối gỗ: 457.65 m3

– Số kỹ thuật thực hiện : 15 người

–  Thời gian thực hiện: 07 ngày

– Ngày thực hiện: 05/09/2022

– Hình ảnh thông tin chi tiết: kích thước kiện hàng, trọng tải, khối gỗ

Hình ảnh thực tế của dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lien he hotline
lien he facebook