Đóng gói hàng siêu trường tại Cảng Vip Green Port

Thông tin dự án

– Tên dịch vụ: Dự án đóng gói – đóng thùng gỗ – Hút chân không – đánh đai tại cảng Vip Green Port.

– Địa chỉ: Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng

– Tổng máy đóng gói: 05 máy

– Tổng số lượng kiện: 05 kiện

– Số khối gỗ: 368.21 m3

– Số kỹ thuật thực hiện : 10 người

–  Thời gian thực hiện: 3 ngày

– Ngày thực hiện: 27/04/2022

– Hình ảnh thông tin chi tiết: kích thước kiện hàng, trọng tải, khối gỗ

Hình ảnh thực tế của dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lien he hotline
lien he facebook