Dự án Lashing container 40FR tại KCN Vsip 1 – Bình Dương

Thông tin dự án lashing container 40FR

  • Tên dịch vụ: Lashing container 40FR
  • Địa chỉ: KCN Vsip 1 – Bình Dương
  • Tổng máy đóng gói: 10 máy
  • Tổng số lượng kiện: 10 kiện
  • Số khối gỗ: 729.28 m3
  • Số kỹ thuật thực hiện : 7 người
  • Thời gian thực hiện: 2 ngày
  • Ngày thực hiện: 31/12/2022

 

Hình ảnh thực tế của dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

lien he hotline
lien he facebook