Hình thức thanh toán

Đóng Kiện Gỗ áp dụng 2 hình thức thanh toán là thanh toán tiền mặt & thanh toán chuyển khoản. Tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Thanh toán tiền mặt

Áp dụng cho các hợp đồng vận chuyển có giá trị hợp đồng nhỏ hơn 20.000.000đ, Đóng Kiện Gỗ chấp nhận hình thức thanh toán tiền mặt.

Sau khi nhận đầy đủ biên bản nghiệm thu và hóa đơn giá trị gia tăng VAT, quý khách hàng thanh toán cho Đóng Kiện Gỗ đến 100% giá trị hợp đồng.

Thanh toán chuyển khoản

Áp dụng cho tất cả các hợp đồng vận chuyển, sau khi nhận đầy đủ biên bản nghiệm thu và hóa đơn giá trị gia tăng VAT quý khách hàng vui lòng thanh toán cho chúng tôi theo thông tin thanh toán dưới đây.

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ
Địa chỉ: Thôn 1, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
Mã số thuế: 0101171996
Số tài khoản: 10820303527015 tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Đại diện: Ông. Nguyễn Phú Thịnh
Chức vụ: Giám đốc

Đóng Kiện Gỗ xin chân thành cảm ơn!